Thương hiệu

Ngày 20/11/1970 “Lò sát sinh Tân Tiến Đô Thành” tiền thân của VISSAN ngày nay đã khởi công xây dựng với sứ mệnh khai phá ngành công nghiệp giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm tại miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Cho đến nay, VISSAN đã không ít lần phải thay đổi trong cơ cấu hoạt động của mình cùng với tên gọi tương ứng chính thức.

Tuy nhiều lần thay đổi như vậy, song tên gọi VISSAN gắn liền với hình ảnh "Ba bông mai vàng", kết thành hình tam giác trên nền đỏ tạo thành một khối vững chắc vẫn luôn đồng hành cùng công ty qua bao thăng trầm lịch sử, và đã dần trở thành thương hiệu quen thuộc, đáng tin cậy ăn sâu trong tâm trí người tiêu dùng Việt Nam cho đến ngày hôm nay.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, luôn đổi mới là đòi hỏi bắt buộc để Công ty thích nghi với môi trường kinh doanh mới, xây dựng và tôn tạo để Thương hiệu “VISSAN – BA BÔNG MAI VÀNG” xứng đáng niềm tin của cộng đồng, niềm tự hào của thương hiệu Việt, của người dân TP.HCM và cả nước.

Kết cấu của "Ba Bông Mai" trong vòng tròn nội tiếp trong tam giác đều nói lên sự tương đồng phát triển cho một nền công nghiệp thực phẩm vững chắc, an toàn và chất lượng, phục vụ cho lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững với 8 giá trị cốt lõi được hàm chứa trong bộ nhận diện.

Vì lợi ích cộng đồng, khẩu hiệu “Sức Sống Mỗi Ngày” đã được VISSAN lựa chọn làm tiêu chí hoạt động. Đây là thông điệp, là cam kết của Công ty VISSAN mong muốn thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong từng sản phẩm để mang đến sức khỏe cho cộng đồng, góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam. Đó là sức sống, khát khao của một tập thể với 50 năm trưởng thành để tạo nên một thương hiệu vươn lên mãnh liệt trong nền hội nhập.

 

Quay lại