NGHỊ QUYẾT 01/NQHĐQT NGÀY 04/01/2017 VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT VỀ THÀNH LẬP 02 PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ CÁC HẠNG MỤC BỔ SUNG NĂM 2016

2017-01-04 16:33:57

Xem tiếp

Quay lại