THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Ngày đăng 09/01/2016

 - Căn cứ Quyết định số 7995/UBND-CNN ngày 21/12/2015 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN);

 - Căn cứ Quyết định số 6993/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 về việc công bố giá trị doanh nghiệp VISSAN tại thời điểm 31/12/2015;

 - Căn cứ Quyết định số 7179/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) thành công ty cổ phần;

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) trân trọng kính mời Quý nhà đầu tư tham gia làm nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty.

* Thời gian nộp hồ sơ: từ 9h ngày 11/01/2016 đến 16h ngày 05/02/2016 (trong giờ hành chính)

* Địa điểm nộp hồ sơ:

             Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN)

             Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM

             Điện thoại: 08.3553 3999                                          

             Fax: 08.3553 3939

* Download hồ sơ tại đây:

       1. Thông Báo Mời Nhà Đầu Tư Chiến Lược

       2. Thư Mời Đăng Ký Nhà Đầu Tư Chiến Lược

       3. Đơn Đăng Ký Tham Gia Làm Nhà Đầu Tư Chiến Lược