THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY VISSAN

2016-03-26 09:54:14

1/ Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng:

Kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

(Bấm vào để tải thông báo)

2/ Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược:

Kết quả bán đấu giá cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược

(Bấm vào để tải thông báo)

 

Xem tiếp

Quay lại