THÔNG BÁO ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN ƯU ĐÃI

Ngày đăng 29/03/2016

Công ty VISSAN thông báo đến người lao động về việc mua cổ phần giá ưu đãi như sau:

  • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 14/03 đến hết ngày 29/03/2016.
  • Hình thức nộp tiền: 

        Nộp tiền mặt tại Công ty: từ ngày 14/03/2016 đến hết ngày 23/03/2016.

        Nộp tiền tại Ngân hàng: từ ngày 14/03/2016 đến hết ngày 29/03/2016.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty VISSAN (Điện thoại: 35533999 - 130) để được hướng dẫn.