BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỊT BÒ MỸ

2018-04-17 16:27:02

Sườn bò Mỹ có xương (Bấm vào để xem chi tiết)

Ba rọi bò Mỹ (Bấm vào để xem chi tiết)

Vai bò Mỹ (Bấm vào để xem chi tiết)

Bắp hoa bò Mỹ (Bấm vào để xem chi tiết)

Dẻ bò Mỹ (Bấm vào để xem chi tiết)

Xem tiếp

Quay lại