• 2017-09-20 10:08:20 VISSAN KHAI TRƯƠNG QUẦY THỰC PHẨM TẠI CHTP TIỆN LỢI SATRAFOODS THỨ 141
  Sáng ngày 20/09, VISSAN chính thức khai trương quầy bán hàng thực phẩm chế biến và thịt tươi sống tại cửa hàng Satrafoods ở địa chỉ 340 Nguyễn Thị Kiểu, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM. Đây là cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods thứ 141 nằm trong hệ thống chuỗi cửa hàng Satrafoods, trực thuộc sự quản lý của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn SATRA.
 • 2017-09-16 10:06:30 VVISSAN KHAI TRƯƠNG QUẦY THỰC PHẨM TẠI CHTP TIỆN LỢI SATRAFOODS THỨ 139 VÀ 140
  Ngày 16/09/2017, VISSAN chính thức khai trương quầy bán hàng thực phẩm chế biến và thịt tươi sống tại cửa hàng Satrafoods ở địa chỉ số 204 Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9 và số 54B Dương Đình Hội, KP6, P. Phước Long B, Q.9. Đây là cửa hàng Satrafoods thứ 139 và 140 nằm trong hệ thống chuỗi cửa hàng Satrafoods, trực thuộc sự quản lý của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA).
 • 2017-09-14 18:54:16 VISSAN KHAI TRƯƠNG QUẦY THỰC PHẨM TẠI CHTP TIỆN LỢI SATRAFOODS THỨ 137 VÀ 138
  Sáng ngày 14/09, VISSAN chính thức khai trương quầy bán hàng thực phẩm chế biến và thịt tươi sống tại hai cửa hàng Satrafoods ở địa chỉ 142 Nguyễn Văn Khạ, KP 7, TT. Củ Chi và 37 Nguyễn Văn Ni, KP 2, TT. Củ Chi. Đây là cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods thứ 137 và 138 nằm trong hệ thống chuỗi cửa hàng Satrafoods, trực thuộc sự quản lý của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn SATRA.
 • 2017-09-09 10:32:16 VISSAN KHAI TRƯƠNG QUẦY THỰC PHẨM TẠI CHTP TIỆN LỢI SATRAFOODS THỨ 136
  Sáng ngày 09/09, VISSAN chính thức khai trương quầy bán hàng thực phẩm chế biến và thịt tươi sống tại cửa hàng Satrafoods ở địa chỉ 143 Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM. Đây là cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods thứ 136 nằm trong hệ thống chuỗi cửa hàng Satrafoods, trực thuộc sự quản lý của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn SATRA.
 • 2017-08-07 07:58:45 VISSAN KHAI TRƯƠNG QUẦY THỰC PHẨM TẠI CHTP TIỆN LỢI SATRAFOODS THỨ 135
  Ngày 05/08/2017, VISSAN chính thức khai trương quầy bán hàng thực phẩm chế biến và thịt tươi sống tại cửa hàng Satrafoods ở địa chỉ số 863 Quốc lộ 22, xã Phước Thạnh, H. Củ Chi. Đây là cửa hàng Satrafoods thứ 135 nằm trong hệ thống chuỗi cửa hàng Satrafoods, trực thuộc sự quản lý của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA).
 • 2017-07-31 13:29:50 VISSAN KHAI TRƯƠNG QUẦY THỰC PHẨM TẠI CHTP TIỆN LỢI SATRAFOODS THỨ 134
  Ngày 31/07/2017, VISSAN chính thức khai trương quầy bán hàng thực phẩm chế biến và thịt tươi sống tại cửa hàng Satrafoods ở địa chỉ số 2 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM. Đây là cửa hàng Satrafoods thứ 134 nằm trong hệ thống chuỗi cửa hàng Satrafoods, trực thuộc sự quản lý của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA).
 • 2017-07-27 13:46:08 VISSAN KHAI TRƯƠNG QUẦY THỰC PHẨM TẠI CHTP TIỆN LỢI SATRAFOODS THỨ 130
  Ngày 27/07/2017, VISSAN chính thức khai trương quầy bán hàng thực phẩm chế biến và thịt tươi sống tại cửa hàng Satrafoods ở địa chỉ 471A Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, Tp.HCM. Đây là cửa hàng Satrafoods thứ 130 nằm trong hệ thống chuỗi cửa hàng Satrafoods, trực thuộc sự quản lý của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA).
Xem thêm
Quay lại