VISSAN TỔ CHỨC HỌP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ VÀ MITTING KỶ NIỆM CMT8 & LỄ 02/09

Ngày 25/08/2017, tại hội trường công ty VISSAN đã đã chức buổi lễ Mitting kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của Ban điều hành Công ty VISSAN, các cán bộ hưu trí, cùng trưởng phó các phòng ban liên quan.

Buổi lễ là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc, thể hiện niềm tin vững chắc đối với Đảng, khát vọng của nhân dân và người lao động trong công cuộc xây dựng đất nước.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám Đốc công ty cũng đã báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động của công ty trong 8 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ hoạt động đến cuối năm 2017.

 

Quay lại