VISSAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÓA XVI (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)

Ngày 31/08, tại Hội Trường công ty VISSAN đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty VISSAN khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến tham dự đại hội có Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám Đốc cùng các thành viên Ban điều hành công ty và đại diện các công đoàn bộ phận. 

 Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động khóa XV nhiệm kỳ (2012 – 2017) và phương hướng hoạt động khóa XVI nhiệm kỳ (2017 – 2022) của công đoàn công ty.  Đồng thời, Đại hội cũng báo cáo kết quả thảo luận các văn kiện của Đại hội tại phiên họp trù bị, tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua văn kiện của Đại hội công đoàn cơ sở, trình bày các tham luận của các công đoàn bộ phận.

Cũng tại Đại hội, các thành viên đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn công ty khóa XVI nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm: Bà Huỳnh Anh Thư – Chủ Tich Công Đoàn Công ty, Ông Lê Phước An – Phó Chủ tịch Công Đoàn Công ty và Bà Nguyễn Thị Hạnh Vân – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Công Đoàn Công ty. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Quay lại