VISSAN THAM GIA HỘI THI BÁO CÁO VIÊN SATRA

Ngày 01/11, Đảng ủy Tổng Công ty SATRA đã tổ chức hội thi Báo cáo viên năm 2017. Hội thi có sự tham gia của 22 thí sinh đến từ 17 cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó Đảng bộ VISSAN có 4 báo cáo viên tham gia. Hội thi diễn ra với các chủ đề như sau:

+ Tuyên truyền về biển – đảo Việt Nam.

+ Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

+ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và chuyên đề các năm đến 2020.

Kết thúc hội thi, đoàn công ty VISSAN, đã vinh dự đạt được những kết quả sau:

+ Bà Đinh Thị Ngọc Vân – Xưởng chế biến thực phẩm đạt giải 3,

+ Ông Lê Mỹ - Phòng Quản lý chất lượng đạt giải khuyến khích,

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm đạt giải khuyến khích.

Quay lại