VISSAN THAM GIA HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Sáng ngày 30/5, Đảng Ủy Tổng công ty SATRA đã tổ chức Hội Nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã biểu dương khen thưởng 57 tập thể và 110 cá nhân có thành tích thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW. Trong đó đơn vị VISSAN có 03 tập thể và 20 cá nhân được khen thưởng.

Quay lại