CÔNG TY VISSAN TỔ CHỨC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 1 - 2020

Căn cứ thông báo số: 14-TB/ĐTN của Đoàn Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn về việc tổ chức lớp cảm tình Đoàn đợt 1 – năm 2020 Thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trong nghị quyết đại hội Đoàn công ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản nhiệm kỳ 2017-2022 về việc phát triển và bồi dưỡng thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn.

lop cam tinh doan

Ngày 25 tháng 08 năm 2020, lớp cảm tình Đoàn 2020 dành cho hơn 60 thanh niên ưu tú của Công ty Vissan và Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn đã được tổ chức tại hội trường công ty Vissan

Qua lớp học nhằm bồi dưỡng kiến thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như là bệ phóng cho các ước mơ, hoài bảo lớn của tuổi trẻ trong các bạn thanh niên.

 

Quay lại