LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN - THÀNH LẬP CHI ĐOÀN VISSAN BẮC NINH VÀ CHUẨN Y BCH LÂM THỜI

Hoà chung trong không khí phấn khởi chào mừng 74 năm Quốc Khánh Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Sáng ngày 07/09/2019, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Tổng Giám Đốc, BCH Đoàn Cơ Sở Công Ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản đã tổ chức Lễ kết nạp Đoàn Viên - Thành lập Chi đoàn VISAN Bắc Ninh và đồng thời chuẩn y Ban chấp hành lâm thời.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Khắc Danh - Phó bí thư Đảng uỷ, Ông Phan Văn Dũng - Phó Tổng Giám Đốc Công ty; Chi uỷ Chi nhánh Hà Nội đã có những chỉ đạo, định hướng sâu sắc cho chi đoàn và các bạn đoàn viên mới hiện đang làm việc tại Nhà máy CBTP VISSAN Bắc Ninh.

Việc thành lập Chi đoàn VISSAN Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên trong Đoàn VISSAN trên khắp tổ quốc có dịp giao lưu, học tập, trao đổi kỹ năng, chuyên môn và góp sức phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty.

Quay lại