HỌP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ NĂM 2015

Ngày 10/02/2015, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban công ty VISSAN đã tiếp đón hơn 200 cán bộ hưu trí – nguyên là các cán bộ lãnh đạo của công ty VISSAN qua nhiều thời kỳ để bày tỏ lòng biết ơn,kính trọng và ghi nhận những đóng góp của các cán bộ hưu trí đối với công ty VISSAN.

Tại buổi lễ họp mặt Cán bộ hưu trí, nhân dịp năm mới ông Văn Đức Mười – Tổng Giám đốc Công ty VISSAN thay mặt Công ty trao hoa chúc thọ cán bộ hưu trí 80 tuổi và 70 tuổi, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể Cán bộ hưu trí đến tham dự buổi họp mặt.

Quay lại