ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY VISSAN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAN HÀNG THANH NIÊN PHỤC VỤ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY

Sáng ngày 06/10/2017, Đoàn thanh niên công ty VISSAN tiếp tục tổ chức Chương trình gian hàng thanh niên phục vụ cán bộ công nhân viên VISSAN. Đây là chương trình bán hàng với giá ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của cán bộ công nhân viên VISSAN, thể hiện tinh thần chia sẻ của Đoàn Thanh niên VISSAN đối với người lao động đang làm việc trực tiếp tại công ty. Danh mục hàng bán bao gồm các sản phẩm như: gạo, nước giải khát, gia vị…

Chương trình gian hàng thanh niên được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 08/09/2017 và được đông đảo cán bộ công nhân viên công ty hưởng ứng.

Quay lại