ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY VISSAN TỔ CHỨC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN

Nhằm mục tiêu hoàn thành Chương trình hoạt động năm 2019 theo Nghị quyết đại hội Đoàn Cơ sở Công ty VISSAN, ngày 17/08/2019, Đoàn Thanh Niên công ty VISSAN đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn cho 26 Thanh niên thuộc các Đơn vị, Phòng ban Công ty.

Lớp học được tổ chức nhằm truyền đạt kiến thức về Đoàn và bồi dưỡng các thanh niên ưu tú về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống để trở thành một người Đoàn viên gương mẫu và trách nhiệm đứng vào đội ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là bước đầu chuẩn bị cho việc thành lập và chia tách các Chi Đoàn Trung Tâm Kinh doanh Chuỗi Cửa hàng VISSAN và Chi đoàn Phòng Kinh doanh tươi sống ra khỏi Chi đoàn Kinh doanh văn phòng để phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị theo chỉ đạo của Đảng ủy Công ty.

Quay lại