ĐẢNG BỘ CÔNG TY VISSAN TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI CÔNG NGHIỆP 3

Ngày 30/09, Đảng bộ Công ty VISSAN - Chi Bộ Khối Công Nghiệp 3 đã tiến hành tổ chức buổi lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí  Bùi Chí Thiện - Phó Quản đốc xưởng tồn trữ và hạ thịt gia súc vì đã có nhiều đóng góp cho tổ chức Đảng, cho cách mạng và Công ty.

Cũng tại đại hội Chi bộ Khối Công nghiệp 3, đại hội đã bầu ra Bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kì năm 2017 – 2020, bao gồm: Đồng chí: Huỳnh Tấn Kiệt -  Bí Thư Chi Bộ và Đồng chí: Bùi Chí Thiện -  Phó Bí Thư Chi bộ.

Quay lại