ĐẢNG BỘ CÔNG TY VISSAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Sáng ngày 21/07, Đảng Bộ công ty VISSAN đã tổ chức Hội nghị sơ kết thưc hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đến tham dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó bí thư thường trực Đảng Uỷ Tổng Công Ty SATRA, đồng chí Nguyễn Ngọc An - Bí Thư Đảng Uỷ, Tổng Giám Đốc Công Ty VISSAN, Ban điều hành công ty VISSAN, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu Chiến Binh và hơn 150 Đảng viên thuộc Đảng Bộ Công ty VISSAN.
Tại Hội Nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc An đã báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nghị quyết, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng thời đại diện các chi bộ có những tham luận về công tác xây dựng Đảng.
Cũng tại Hội Nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng đã có những ý kiến đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cho Đảng Bộ công ty VISSAN.

Quay lại