ĐẢNG BỘ CÔNG TY VISSAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021


Ngày 26/01, Công ty VISSAN đã tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Buổi lễ có sự hiện diện của Ban Điều hành, Ban Chấp Hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường Vụ, các Đoàn thể cùng toàn thể Đảng viên Công ty VISSAN.

Buổi lễ đã ôn lại truyền thống 91 năm Đảng Cộng sản Việt Nam và báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2020. Theo đó, trong năm qua công tác xây dựng Đảng tại Công ty đã chủ động triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Tổng Công ty về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Hội nghị cũng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, nêu cao tinh thần đổi mới phương thức hoạt động, gắn phong trào của các tổ chức đoàn thể với phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể quần chúng.

Quay lại