ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH, CHI NHÁNH HÀ NỘI VÀ TRUNG TÂM KINH DOANH SỐ 1 NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Tuần 2 tháng 10 (9.10 - 15.10), chi bộ Phòng Hành Chính, chi bộ chi nhánh Hà Nội và chi bộ trung tâm kinh doanh số 1 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Theo đó, Đại hội cũng đã bầu ra Bí Thư, Phó Bí Thư và chi ủy viên nhiệm kỳ 2017 – 2020 của từng chi bộ:

+ Chi bộ Phòng Hành Chính cấp ủy gồm 3 đồng chí: Đồng chí Võ Hoà Chi- Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Tâm - Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Ngọc Đăng Khoa - chi ủy viên.

+ Chi bộ Chi nhánh Hà Nội gồm 3 đồng chí:  đồng chí Phạm Như Anh – Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư, đồng chí Lê Thị Hường – chi ủy viên.

+ Chi bộ Trung tâm kinh doanh số 1 gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Hùng Nam- Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Tiên- Chi uỷ viên.

Quay lại