ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI KINH DOANH, CHI BỘ KHỐI CÔNG NGHIỆP 1, CHI BỘ TRUNG TÂM KINH DOANH, CHI BỘ KHỐI PHÒNG BAN VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Tuần 3 tháng 10 (16.10 - 22.10), Chi Bộ Khối Kinh Doanh, Chi Bộ Khối Công Nghiệp 1, Chi Bộ Trung Tâm Kinh Doanh , Chi Bộ Khối Phòng Ban và Ban Điều Hành đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Theo đó, Đại hội cũng đã bầu ra Bí Thư, Phó Bí Thư và chi ủy viên nhiệm kỳ 2017 – 2020 của từng chi bộ:

Chi bộ Khối kinh doanh gồm 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Đăng Phú – Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Thanh Tú– Phó bí thư chi bộ, Đồng chí Lê Thị Mỹ An – Chi ủy viên.

Chi bộ Trung tâm kinh doanh gồm 3 đồng chí:  Đồng chí Lý Văn Thạnh - Bí thư Chi bộ, đồng chí Dương Tấn Lộc- Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thy - Chi uỷ viên.

Chi bộ Khối Công nghiệp I gồm 3 đồng chí: đồng chí Lâm Bá Nhĩ - Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Ngọc Nhàn- Phó Bí thư, đồng chi Vũ Anh Minh - Chi uỷ viên.

Chi bộ Khối phòng Ban và Ban Điều hành gồm 3 đồng chí: Đồng chí Huỳnh Quang Giàu - Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Vũ Anh Tuấn- Chi uỷ viên.

Quay lại