Công Ty VISSAN Tổ Chức Hội Nghị Sơ Kết 02 Năm Thực Hiện Kết Luận 01-KL/TW Về Tiếp Tục Thực Hiện Chỉ Thị 05-CT/TW Của Bộ Chính Tr

Chiều 30/5, Đảng bộ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy – Giám đốc Nhân sự Satra. Đồng chí Nguyễn Ngọc An, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Tổng Công ty VISSAN chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công ty VISSAN đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện toàn diện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Đặc biệt, trong giai đoạn bùng phát dịch Covid – 19, mặc dù phải thực hiện phòng, chống dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới, nhưng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo Bác được đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú; sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện, phù hợp với từng phòng, ban, xưởng, xí nghiệp và từng đối tượng người lao động.

Ban Điều hành Công ty cũng đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động theo tư tưởng của Bác. Chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm… Việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên được gắn với việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Đảng ủy Công ty VISSAN đã tuyên dương và khen thưởng 8 tập thể và 17 cá nhân của Công ty là gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 – 2023.

Mọi vấn đề liên quan đến nội dung, xin vui lòng liên hệ Phòng Thị Trường Công ty VISSAN - Email: marketing@vissan.com.vn

Quay lại