Chương Trình Họp Mặt Gia Đình Công Nhân 3 Thế Hệ 2020

Sáng ngày 11/10/2020, Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình họp mặt “Gia đình công nhân ba thế hệ năm 2020” tại Trụ sở cơ quan Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tuyên dương các gia đình có ít nhất ba thế hệ tham gia cùng ngành nghề, lĩnh vực.

Đến buổi họp mặt có sự hiện diện của Đại diện công ty VISSAN - Ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc Công ty cùng 5 gia đình Cán bộ, công nhân viên Công ty VISSAN có ba thế hệ làm việc tại công ty.

Đây là một chương trình rất ý nghĩa nhằm tuyên dương những gia đình là nguồn nhân lực quý báu, hạt nhân cần nhân rộng và lan tỏa, để ngày càng có nhiều gia đình văn hóa truyền thống góp phần xây dựng và phát triển nguồn lực nước nhà.

Quay lại