CHƯƠNG TRÌNH GIAN HÀNG THANH NIÊN PHỤC VỤ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VISSAN

Ngày 08/09/2017, Đoàn thanh niên công ty VISSAN tổ chức Chương trình gian hàng thanh niên phục vụ cán bộ công nhân viên VISSAN. Đây là chương trình bán hàng với giá ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của cán bộ công nhân viên VISSAN, thể hiện tinh thần chia sẻ của Đoàn Thanh niên VISSAN đối với người lao động đang làm việc trực tiếp tại công ty. Danh mục hàng bán bao gồm các sản phẩm của công ty và các sản phẩm của hệ thống Trung tâm kinh doanh, cụ thể như: gạo, nước giải khát, gia vị,…

Quay lại