CHƯƠNG TRÌNH DÂNG HƯƠNG MỪNG 40 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM – THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Ngày 25/04/2015, tại Công ty VISSAN diễn ra chương trình Rước đuốc - Dâng hương mừng “40 năm giải phóng Miền Nam – thống nhất Đất nước”. Tham gia lễ gồm có Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên phường 13 Quận Bình Thạnh, Đoàn thanh niên Công ty VISSAN, Đoàn thanh niên Tổng Công ty SATRA và Đoàn thanh niên các công ty trực thuộc Tổng Công ty SATRA. Đại diện Công ty VISSAN lên thắp đuốc là ông Văn Đức Mười – Tổng Giám đốc Công ty VISSAN và ông Trần Công Tùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 13 Quận Bình Thạnh.

Quay lại