Các danh hiệu và giải thưởng

Năm 2022

- Hội Doanh nghiệp HVNCLC chứng nhận Công ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN 26 năm liên tục đạt danh hiệu HVNCLC do NTD bình chọn.

- Bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 do Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

- Top 10 Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam năm 2022 do Liên hiệp khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện khảo sát và đánh giá chỉ số cạnh tranh.

- Top 10 Thương hiệu Ưu tiên tin dùng 2022 do Tạp chí Doanh nghiệp & Thương mại tổ chức.

- Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em lần thứ VIII – năm 2022 do Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, Báo Lao động và Xã hội cùng phối hợp với Công ty CP Phát triển Báo Sáng tổ chức và đánh giá.

- Top 10 – Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam nằm trong Lễ biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức tiêu biểu lần thứ 3 năm 2022 do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

- Công ty VISSAN vinh dự được đánh giá và xếp hạng ở vị trí 20/25 Thương hiệu ngành Thực phẩm & Đồ uống dẫn đầu Việt Nam. Forbes Việt Nam công bố “Danh sách 25 thương hiệu dẫn đầu”. Đây là năm thứ bảy Forbes Việt Nam lập danh sách thương hiệu và năm thứ hai việc tính toán thương hiệu công ty phân chia theo lĩnh vực.

- Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam – Ngành Nông Nghiệp Thực Phẩm 20202 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

- Danh hiệu Doanh nghiệp – Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

- Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam - PROFIT500 do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam công bố.

- Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống năm 2022 do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam công bố.

- Đạt danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

- Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 được Sở Công Thương Hà Nội và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

- Top 100 Tin Dùng Việt Nam năm 2022 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

- Top 50 Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2022 do Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

Quay lại