Các danh hiệu và giải thưởng

CÁC DANH HIỆU, BẰNG KHEN CẤP NHÀ NƯỚC

 • Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
 • Huân chương lao động I, II, III.
 • Cờ thi đua Chính phủ.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • Bằng khen của UBND TP. HCM.
 • Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố.
 • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thương Mại.
 • Một số bằng khen khác về việc thực hiện tốt công tác do các cơ quan bộ ngành phát động.

CÁC DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Giải thưởng Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam.
 • Bảng xếp hạng V1000 - Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam từ năm 2012 – 2015.
 • Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn 24 năm liên tục.
 • Danh hiệu VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 13 năm liên tục.
 • Danh hiệu PROFIT500 – Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam 2 năm liên tục.
 • Danh hiệu Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam nhiều năm liên tục.
 • Danh hiệu Doanh nghiệp phát triển bền vững trên 30 năm, 40 năm.
 • Danh hiệu Doanh nghiệp và Doanh Nhân TP.HCM tiêu biểu do Ủy ban nhân dân thành phố công nhận nhiều năm liên tục.
 • Danh hiệu Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu TP. HCM nhiều năm liên tục.
 • Danh hiệu Thực phẩm đổi mới sáng tạo đẳng cấp Asean do Hội khoa học và công nghệ trao tặng năm 2017.
 • Danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam từ năm 2012 đến nay.
 • Danh hiệu Thương hiệu Việt được yêu thích nhất nhiều năm liên tục.
 • Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Chuẩn Hội Nhập nhiều năm liên tục.
 • Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt nhiều năm liên tục.
 • Cùng nhiều giải thưởng, bằng khen do Chính Phủ, Bộ, Ngành trao tặng.

 

Quay lại