Xí nghiệp Chế Biến và Kinh Doanh Thực Phẩm

Xí nghiệp Chế Biến và Kinh Doanh Thực Phẩm
Nhiệm vụ: Sản xuất và kinh doanh hàng thực phẩm chế biến truyền thống.
Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 432 377

Quay lại