Xí nghiệp Chăn Nuôi VISSAN Bình Dương

Xí nghiệp Chăn Nuôi VISSAN Bình Dương

Nhiệm vụ: Chăn nuôi gia công tạo nguồn nguyên liệu cho Công ty.
Địa chỉ: Ấp 5, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3661 208

Quay lại