Chi nhánh VISSAN Hà Nội

Chi nhánh VISSAN Hà Nội
Nhiệm vụ: Sản xuất và kinh doanh tại thị trường phía Bắc
Địa chỉ: 154 Phố Huế, P.Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 3943 5180  - Fax : (84 4) 3943 5306

Quay lại