Chi nhánh VISSAN Đà Nẵng

Chi nhánh VISSAN Đà Nẵng
Nhiệm vụ: Kinh doanh tại thị trường Miền Trung và Cao Nguyên
Địa chỉ : 464 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
Điện thoại : (84 - 511) 3 695 519. Fax: (84 - 510) 3 582 189.

Quay lại