VISSAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

    Ngày 26/04/2016, Công ty VISSAN đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016 tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Bí Thư Thường trực Đảng Ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VISSAN; Ban Tổng Giám đốc Công ty VISSAN; Ban Chấp hành Công đoàn công ty VISSAN cùng các Đại biểu đại diện cho người lao động.

    Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 & kế hoạch năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2015 và tình hình thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể năm 2015. Theo đó, trong năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn từ trong sản xuất – kinh doanh. Thế nhưng với sự định hướng đúng đắn, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và sự đồng lòng của toàn thể CB.CNV, công ty đã vượt qua tất cả các khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất năm 2015, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động, từ đó tạo tiền đề để thực hiện tốt kế hoạch trong năm 2016.

    Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban đại diện Tập thể Người lao động năm 2016, giải đáp các ý kiến của người lao động, đồng thời thảo luận thông qua bản thỏa ước lao động tập thể năm 2016.

    Tổng kết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016, Công ty VISSAN kêu gọi toàn thể người lao động trong công ty tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Quay lại