VISSAN TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

   Ngày 19/01/2017, Công ty VISSAN đã tổ chức Lễ Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Hội trường Công ty VISSAN.

   Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo Công ty trình bày kết quả hoạt động năm 2016. Theo đó, trong năm qua, công ty VISSAN đã cung ứng ra thị trường 22.600 tấn thực phẩm tươi sống, 16.980 tấn thực phẩm chế biến với tổng doanh thu đạt 4.502 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 15/04/2016, VISSAN đã cung cấp 100% thịt heo đạt chứng nhận VietGAP và thịt bò Úc theo tiêu chuẩn ESCAS trên toàn bộ hệ thống quầy kinh doanh thịt tươi sống của công ty. Đến tháng 12/2016, VISSAN đã triển khai thực hiện “Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo của Thành phố” (chương trình TE-FOOD) trên kênh phân phối MT và GT của Công ty.

   Về công tác cổ phần hóa, công ty đã tích cực triển khai các công việc theo đúng lộ trình đặt ra. Từ ngày 01/07/2016, công ty chính thức chuyển đổi sang hình thức cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản. Đến ngày 21/10/2016, cổ phiếu của công ty đã chính thức giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán VSN.

   Cũng tại Hội nghị, Ban Lãnh Đạo Công ty VISSAN cũng trình bày phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch trong năm 2017. Cụ thể: trong năm mới, công ty sẽ tích cực triển khai chuỗi thực phẩm 3F, ngày càng hoàn thiện mô hình quản lý theo chuỗi thực phẩm an toàn, giám sát toàn diện từ trang trại đến bàn ăn.

Quay lại